Salongen

Tidigare Salongen

29 mars 2012 Sara Stridsberg, Steve Sem-Sandberg och Ann-Marie Ljungberg om att skriva
Få kreativa yrken är så kringgärdad av myter som författarens, trots att de flesta litterära verken ofta tillkommit under dagligt, monotont arbete. Men vad pratar författarna om ifall de får en möjlighet att tala om sitt skrivande utifrån att det är ett yrke jämförbart med andra? Steve Sem-Sandberg, Sara Stridsberg och Ann-Marie Ljungberg samtalar med de egna författarskapen som utgångspunkt. Ett samtal som kommer att röra skrivandets praktik, men också frågor om etik, politik, föräldrarskap och allt annat som är omöjliga att komma runt när det handlar om att få ihop en skrivande tillvaro med en litterär.
Gäster:Sara Stridsberg, Steve-Sem Sandberg och Ann-Marie Ljungberg.
Moderator:Martin Engberg, redaktör för Ord&Bild och själv författare.
Medarrangörer: Kulturförvaltningen Göteborg

19 oktober 2011 Förförelsens konst
Förförelse som begrepp för ofta tanken till den erotiska charmörens knep och tricks för att bemästra ett försvarslöst hjärta, men rymmer inte begreppet mycket mer än så? Står inte förförelsen även i förbindelse med det politiska, det kommersiella, det konstnärliga och det litterära. Vad avslöjar Art of Seduction, om oss själva som vi kanske inte vill veta?
Ett filosofisk samtal om lidande, erotik och begärets outgrundlighet i anslutning till dansföreställningen Art of Seduction.
Gäster:Ulf Karl Olov Nilsson, författare, leg psykolog, leg psykoterapeut och psykoanalytiker. Ulf sitter i redaktionerna för tidskrifterna Glänta, OEI och Arche.
Karolina Enquist-Källgren, doktorand idé- och lärdomshistoria.Karolina skriver om den spanska filosofen María Zambrano (1904-1991) och hennes "poetiska förnuft", då även om kärlek som kunskapsbegrepp, och som ett politiskt begrepp med etiska implikationer.
Moderator:Henrik Sputnes, programproducent för Salongen.
Medarrangörer: Pustervik

10 maj 2011 Barnbokens gränser och möjligheter
Den senaste tiden har frågor ställts kring den samtida barnlitteraturen: vad är en barnbok, vad kan skildras och vilka konstnärliga anspråk får den ha – hur pedagogisk måste den vara? Stina Wirsén och Gro Dahle samtalar utifrån sina egna arbeten och erfarenheter. Efter samtalet finns tid för frågor, mingel och bokförsäljning.
Gäster:Stina Wirsén är illustratör och författare som givit ut ett stort antal bilderböcker, däribland en serie som beskriver några av alla de komplicerade situationer som ständigt uppstår i vardagen: Vem blöder?, Vem är söt?, Vem är död?, Vems kompis? och Vem är borta?
Gro Dahle är poet, författare och har arbetat som handledare på författarutbildningen Litterär Gestaltning på Göteborgs Universitet. I böckerna Roy, Snäll och Den arge behandlar hon tillsammans med illustratören Svein Nyhus stora ämnen i bilderboksformat. Den arge handlar till exempel om en pappa som slår.
Moderator:Henrik Sputnes, programproducent för Salongen


28 april 2011 Är du bortbyting lille vän? - ett samtal om vilka barnen tillhör
Releasefest för det nya numret av Ord&Bild, uppläsning, samtal, dj och bubbel!
Enligt sagorna kan en mor känna igen sitt barn också efter att det har bott sjutton år hos trollen. Men vad krävs egentligen för att vi ska älska ett barn som vårt eget? Och är barnen idag reducerade till det enskilda föräldraskapets självförverkligandeprojekt? Ann Ighe och Patricia Lorentzoni diskuterar bortbytingar, om blod är tjockare än vatten och barnens roll i samhället. Samtalet utgår från två texter som publiceras i Ord&Bilds nummer 1-2:2011 med tema Barn, och som dagen till ära för första gången ser världens ljus.
Gäster:Ann Ighe, fil dr. i ekonomiskt historia vi Göteborgs universitet och forskar kring frågor som berör förmyndarskap och omyndighet i Sverige.
Patricia Lorenzoni, fil dr i idéhistoria. Hon är verksam som forskare vid Institutionen för globala studier vid Göteborgs universitet och lektor vid Högskolan Kristianstad.
Sagoberättare:Kiriaki Christoforidis
DJ:Nicholaus Sparding


19 december 2010 Myten om maskinen
Den moderna människan sätter sin tilltro till tekniken. Men är själva föreställningen om “teknik” en kulturell illusion? Är maskinen verkligen frikopplad från de samhälleliga utbytesrelationer som gör den ekonomiskt och fysiskt möjlig? Vad döljer sig bakom retoriken om “hållbar utveckling” och de motstridiga signaler vi får om exempelvis tillväxt, konsumtion, återvinning, globalisering, biobränslen och klimatkrisen?
Gäst: Alf Hornborg, professor i humanekologi i Lund


25 mars 2010 Nattens skogar; rötter och förgreningar. En litteraturafton
Aftonen byggs upp runt uppläsningar ur Djuna Barnes "Nattens skogar" (1936) och Eli Levéns "Du är rötterna som sover vid mina fötter och håller jorden på plats" (2010). Under Linda Östergaards ledning samtalar Hanna Nordenhök, Eli Levén och Linus Lundgren-Widén om dessa två böckers dragningskraft, form och innehåll. Vad har 00-talets normkritik och praktik gemensamt med mellankrigstidens utlevda dekadens? Hur gestaltas kärlek, begär, martyrskap och identitet i de två romanerna? Och hänger begäret i dessa böcker så fall samman med skrivandets incitament? -Eller som Djuna Barnes själv frågar sig: ”Hur ska döda män kunna beröra oss om vi inte först får förlusta oss en säsong med steppdans?
I samarbete med f.d bokaffären "vänder sig om".
Gäster:Hanna Nordenhök, dramatiker, poet, litteraturkritiker.
Eli Levén, författare.
Linus Lundgren-Widén, litteraturstudent och tyckare
Moderator:Linda Östergaard, översättare och redaktionssekreterare på Ord&Bild.


18 februari 2010 Med en film på divanen: Waltz with Bashir
Ett gäng blåsvarta hundar med hotfullt glimmande ögon och käftar rusar fram på en nattlig gata över vilken en svavelgul himmel välver sig. Så börjar Waltz with Bashir. Det visar sig vara en återkommande mardröm som en av Ari Folmans medsoldater drömmer efter att ha varit med om Israels invasion av Libanon den 6 juni 1982. Kriget började efter att den israeliska ambassadören i London utsatts för ett mordförsök och PLO (felaktigt) anklagats för dådet. Kvällen inleds med en visning av Waltz with Bashir som följs av ett samtal med psykoanalytikern, psykoterapeuten och idéhistorikern Per Magnus Johansson som ger en analys av filmen.
Filmanalytiker: Per Magnus Johansson, psykoanalytiker, fil. dr., docent i Idé och lärdomshistoria, leg psykolog, leg psykoterapeut.
Samtalsledare: Henrik Sputnes, kulturprojektledare.


10 december 2009 Arkitektur / Ekologi / Utopi – hållbar stadsutveckling och fallet Gårda
Det har blivit populärt att prata om hållbar stadsutveckling, blandstad, gentrifiering och ekologiskt byggande. Om allas rätt till staden. Men verkligheten skiljer sig ofta mycket från visionerna, som i Gårda där man planerar att riva bostäder och kulturlokaler för att bygga parkeringsgarage. Nya sätt att planera och bygga kräver nya perspektiv. För vem och vad ska staden utvecklas och vad är en stad egentligen? Olika visioner om staden står mot varandra.
I samarbete med FEDERA.
Gäster: Vanja Larberg, arkitekt med ateljé i Gårda.
Gaberiella Olshammar, forskare inom kulturvård och stadsutveckling.
Jimmy Sand, koordinator för tankesmedjan Federa.
Johannes Åsberg, Yimby Göteborg
Moderator:Kerstin Elias, arkitekt och urbanist.
Live:MAG, soloartist från Gårda
DJ:Christian Pallin, Koloni


26 oktober 2009 Releasefest för Ord&Bild, Latinamerika
Ingen annan litteratur i hela världen är idag lika vital som den latinamerikanska. I vår samtida svenska litteratur strävar ofta författarna efter att renodla en aspekt i varje bok: man får antingen experiment och språkmedvetenhet eller fiktion eller samhällskritik eller psykologisk realism eller dokumentära och biografiska böcker. De latinamerikanska författarna har inte alls denna märkliga respekt för genrerna – här finns texter som drar på till max trots att de bara är några sidor långa, texter som spränger alla genrekonventioner, som under politiskt tryck och i revolt mot den magiska realismen tänjer på prosans möjligheter.
Gäst:Torbjörn Elensky,redaktör, författare.

Om Salongen

Sedan hösten 2009 har Göteborgs förening för filosofi och psykoanalys haft ett samarbete med tidskriften Ord&Bild och förlaget Daidalos. Sammanslutningen agerar gemensamt under namnet Salongen. Salongen arrangerar föreläsningar och samtal utifrån samhällspolitiska ämnen. Salongen har arrangerat evenemang på Win-Win i Göteborg fram till våren 2011, varefter Salongen inledde ett vidare samarbete med Pustervik Lagerhuset och Folkuniversitetet.

Behöver du kontakta oss om Salongen? Hör av dig till Henrik Sputnes på henrik@gffp.se eller tfn 0739-47 41 24.