Om seminariet

Om seminariet

Med ambitionen att skapa ett forum för att möjliggöra fördjupad kunskap och förståelse för den psykoanalytiska tanketraditionen startade Göteborgs förening för filosofi och psykoanalys våren 2012 en seminarieverksamhet.

Vi ägnar oss företrädesvis åt Freuds verk, och träffas fyra till fem lördagseftermiddagar per termin för textdiskussioner. Vi bjuder regelbundet in externa föreläsare och gäster för perspektiv och kommentarer till texterna.

Om du är intresserad av att delta i seminariet framöver så kan du skicka en intresseanmälan, där du också skriver något kort om vem du är och varför du önskar delta.

Hör då av dig till: seminariet@gffp.se

Tidigare seminaria

​Våren 2015: Drömtydning
Ur Freud, S. (1996) Samlade skrifter, band II Drömtydning

​Lördagen den 21 februari
Litteratur: Freud, S. (1996) Samlade skrifter, band II Drömtydning
Seminariegäst: Per Magnus Johansson, psykoanalytiker, författare, docent i idé- och lärdomshistoria, leg. psykolog, leg. psykoterapeut​

Lördagen den 7 mars
Litteratur: Freud, S. (1996) Samlade skrifter, band II Drömtydning
Seminariegäst: Per Magnus Johansson, psykoanalytiker, författare, docent i idé- och lärdomshistoria, leg. psykolog, leg. psykoterapeut​

Lördagen den 18 april
Litteratur: Freud, S. (1996) Samlade skrifter, band II Drömtydning
Seminariegäst: Per Magnus Johansson, psykoanalytiker, författare, docent i idé- och lärdomshistoria, leg. psykolog, leg. psykoterapeut​​
Hösten 2014: Symptomet
Ur Freud, S. Samlade skrifter, band VII Neuros och psykos, band IX Metapsykologi och band V Sexualiteten.

Lördagen den 13 september
Litteratur: Hämning, symptom och ångest.
Seminariegäst: Per Magnus Johansson, psykoanalytiker, författare, docent i idé- och lärdomshistoria, leg. psykolog, leg. psykoterapeut

Lördagen den 4 oktober
Litteratur: "Drifter och driftöden" och "Bortträngningen".
Seminariegäst: Rosalie Säregård, leg. psykolog, leg. psykoterapeut

Lördagen den 8 november
Litteratur: "Olika typer av neurotiskt insjuknande",  "Disposition för tvångsneuros. Ett bidrag till neurosvalets problem", och ”Psykoanalys och libidoteori”.
Seminariegäst: Mats Leffler, leg. psykolog, leg. psykoterapeut

Lördagen den 13 december
Litteratur: Midgley, N. (2006) ‘Re-reading "Little Hans": Freud’s case study and the problem of competing paradigms in psychoanalysis’, Journal of the American Psychoanalytic Association, 54/2
Våren 2014: Konst och litteratur
Ur Freud, S. (2007). Samlade skrifter, band XI. Konst och litteratur. Stockholm: Natur & Kultur.

Lördagen den 22 februari
Litteratur: ”Ett minne ur Leonardo da Vincis barndom”
Seminariegäst: Per Magnus Johansson, psykoanalytiker, författare, docent i idé- och lärdomshistoria, leg. psykolog, leg. psykoterapeut

Lördagen den 22 mars
Litteratur: "Det kusliga”
Seminariegäst: Peter Jansson, leg. psykoterapeut

Lördagen den 26 april
Litteratur: ”Michelangelos Mose”
Seminariegäst: Peter Jansson, leg. psykoterapeut

Lördagen den 17 maj
Litteratur: "Diktaren och fantiserandet" och Gemes, K. (2009): Freud and Nietzsche on Sublimation.
Hösten 2013: Metapsykologi
Ur Freud, S. (2003). Samlade skrifter, band IX. Metapsykologi. Stockholm: Natur & Kultur.

Lördagen den 14 september
Litteratur: "Introduktion till narcissismen"
Gäst: Rosalie Säregård, leg. psykolog, leg. psykoterapeut

Lördagen den 12 oktober
Litteratur: "Sorg och melankoli"
Gäst: Mats Leffler, leg. psykolog, leg. psykoterapeut.

Lördagen den 16 november
Litteratur: "Bortom lustprincipen"
Gäst: Mathias Alvidius, leg. psykolog.

Lördagen den 14 december
Litteratur: Ur: Kemp, P. (1993). Döden och maskinen. En introduktion till Jacques Derrida. Stehag: Symposion.
Våren 2013: Sexualitet
Ur Freud S. (1997). Samlade skrifter, band V. Sexualiteten. Stockholm: Natur & Kultur.

Lördagen den 16 februari
Litteratur: ”Tre avhandlingar om sexualteori”
Seminariegäst: Per Magnus Johansson, leg. psykolog, leg, psykoterapeut, psykoanalytiker, docent i idé- och lärdomshistoria.

Lördagen den 16 mars
Litteratur: "Om den kvinnliga sexualiteten", "Några psykiska följder av den anatomiska skillnaden mellan könen" och "Den infantila genitalorganisationen".
Seminariegäst: Annika Stiebe, leg. psykolog.

Lördagen den 4 maj
Litteratur: ”Om psykogenesen i ett fall av kvinnlig homosexualitet" (eventuellt tillkommer ytterligare litteratur).
Seminariegäst: Mats Leffler, leg. psykolog och leg. psykoterapeut.

Lördagen den 18 maj
Litteratur: "Dekonstruktion av kvinnligheten: Att förstå passiviteten och dotterns position" av Jessica Benjamin och "Är anomin ödet - Freud och biologisk determinism" av Toril Moi.
Hösten 2012: Samhälle och religion
Ur Freud, S. (2000). Samlade skrifter, band X. Samhälle och religion. Stockholm: Natur & Kultur.

Lördagen den 15 september
Litteratur: ”Moses och monoteismen”
Seminariegäst: Peter Jansson, leg. psykoterapeut, psykoanalytiker.

Lördagen den 6 oktober
Litteratur: ”Totem och tabu”
Gäst: Inga-Lill Lindström, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, psykoanalytiker.

Lördagen den 3 november
Litteratur: ”Vi vantrivs i kulturen”
Gäst: Patricia Lorenzoni, fil. dr.

Lördagen den 1 december
Litteratur:
1. Annika Stiebe "Förorten brinner - en psykoanalytisk läsning", Insikten, 1, 2010, sid 6-12
2. Karl Ove Knausgård "Breivik slaktade unga människor av samma rädsla för gränslöshet som drev fram fascismen", Dagens Nyheter, 20120722
3. Per-Anders Svärd "Att känna sin (fantasi)fiende", arena, 1, 2011, sid 30-32
4. Carin Franzén "Julia Kristeva, revolten och det heliga", Glänta, 1-2, 2001
5. Norman O. Brown "Neuros och historia", Tidskriften Subaltern, 2-3, 2012
Våren 2012: Freuds fallstudier
Ur Freud, S. (2006). Samlade skrifter, band VI. Fallstudier. Stockholm: Natur & Kultur.

Lördagen den 4 februari
Litteratur: Roudinesco, E. (2001). Why Psychoanalysis? New York, NY: Columbia University Press.

Lördagen den 3 mars
Litteratur: Vargmannen.
Gäst: Peter Jansson, leg. psykoterapeut, psykoanalytiker.

Lördagen den 24 mars
Litteratur: Råttmannen
Gäst: Håkan Liljeland, leg. psykolog, leg. psykoterapeut.

Lördagen den 28 april
Litteratur: Schreber
Gäst: Mathias Alvidius, leg. psykolog,

Lördagen den 12 maj
Litteratur:
Ur Karlsson, G. Psykoanalysen i ny belysning.
Ur Svenaeus, F. "Att förändra sig själv: Tabletter eller psykoterapi?" ur antologin Psykoanalytikerns och psykoterapeutens praktiska kunskap