Om föreningen

Göteborgs förening för filosofi och psykoanalys är en ideell sammanslutning som arbetar för att främja humanistisk bildning med perspektiv som utgår ifrån den psykoanalytiska tanketraditionen. Sedan starten 2008 har föreningen arrangerat öppna föreläsningar, studiecirklar, seminarier och andra evenemang i denna anda. Arrangemangens syfte är primärt att fördjupa kunskapen om psykoanalysen och dess filosofiska utgångspunkter men också att undersöka och kritiskt granska teoribildningen genom att sätta den i relation till andra vetenskaper, konst och kultur.
Stadgar GFFP.pdf
click to download

 Styrelse

Tobias Wessely, ordförande, tobias@gffp.se
Lydia Sandgren, vice ordförande, ansvarig för offentliga evenemang, lydia@gffp.se ​​
​​Andreas Aspholmer, kassör, andreas@gffp.se
​​Evelina Johansson, sekreterare, evelina@gffp.se ​
​Mikaela Blomqvist, ledamot, ansvarig för psykoanalysseminariet​, mikaela@gffp.se 
David Arvidsson, ledamot, david@gffp.se ​
Kristoffer Liljedahl, ledamot, kristoffer@gffp.se
Pablo Lerner, ledamot, pablo@gffp.se
Hjalmar Falk, ledamot, hjalmar@gffp.se